ACL 2023 本会議に赤崎さん(昨年3月に博士課程を卒業)、吉永准教授、豊田教授の論文、修士課程1年の王悦綸さんの論文、吉永准教授の論文(計3篇、2 long & 1 short papers)が採択され、ACL 2023 Findings に吉永准教授の論文(long paper)が採択されました

ハイブリッド形式でトロントで開催される自然言語処理に関する最高峰国際会議 ACL 2023 (2023/7/9 - 7/14) に以下の論文が採択されました。

 • Satoshi Akasaki, Naoki Yoshinaga, and Masashi Toyoda
  Early Discovery of Disappearing Entities in Microblogs (long)

 • Yulong Chen, Huajian Zhang, Yijie Zhou, Xuefeng Bai, Yueguan Wang, Ming Zhong, Jianhao Yan, Yafu Li, Judy Li, Michael Zhu and Yue Zhang
 • Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improvement Annotation (long)

 • Naoki Yoshinaga
  Back to Patterns: Efficient Japanese Morphological Analysis with Feature-Sequence Trie (short)

 • Keiji Shinzato, Naoki Yoshinaga, Yandi Xia and Wei-Te Chen
  A Unified Generative Approach to Product Attribute-Value Identification (Findings)

赤崎さんの論文はNLP2022で若手優秀賞を受賞した研究を発展させたものです。王さんの研究は、西湖大学での研究インターンでの成果です。吉永准教授の単著論文はNLP2023で委員特別賞を受賞した研究を発展させたもので、Findings 論文は楽天との共同研究の成果です。